Om projektet

Om projektet Sveriges bästa bygdegårdsbio


Vi har beviljats stöd från Leader Sjuhärad och EU:s landsbygdsprogramför att kunna utveckla vår verksamhet. Projektet rullar fram till mitten av 2020 och innebär att vi ges möjlighet att investera i utveckling av bioverksamheten i form av bl a kassasystem, marknadsföring samt utbildning. Vi är mycket tacksamma för denna möjlighet.

Leaders logotyp Leader Sjuhärads logotyp EUs logotyp